حضور شرکت تعاونی تامین و تعالی فاتح در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان استان تهران در شهریورماه 1401

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان

251

بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی دام، طیورو صنایع وابسته در تاریخ 12 لغایت 15 شهریور ماه 1401 به مدت چهار روز از ساعت 8 الی 15 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران و توسط شرکت میلاد مبتکر شرق برگزار گردید.در این دوره ، حضور فعال بیش از 300 شرکت پویا و فعال صعنت دام و طیور نماینگر حرکت جدی و اقتصادی شرکت ها جهت هر چه حضور قوی تر در بازار و میادین تولید و ارتقاء این صنعت بزرگ بوده است.

 اهداف این نمایشگاه :
•معرفی کالاها و محصولات جدید
•ایجاد فرصت تعامل با تولید کنندگان، بازرگانان و متخصصین بخش دام و طیور داخلی و خارجی
•آشنایی با آخرین دستاوردها علمی و تکنولوژیکی و همچنین مبادله دانش
•ایجاد فرصت آشنایی و انعقاد قراردادهای کاری
•بررسی و شناسایی نیاز مشتریان
•ارزایابی نحوه افزایش توان صمعت دام و طیور
•بهره گیری از فرصت تبلیغاتی پیش آمده در جهت معرفی بهتر فعالان این عرصه
•افزایش کیفیت تولید و دستیابی به استانداردهای جهانی