حضور مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


132 1401/2/11

مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان به همراه معاونان این سازمان با حضور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ضمن بازدید از دستاوردهای چند شرکت فناور، با فعالیت‌های این شهرک نیز آشنا شدند.