بازدید از نمایشگاه Expo

نمایشگاه Expo

248

اکسپو به بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد نمایشگاهی جهان گفته می‌شود که برای نمایش بهترین‌ دستاورهای کشورهای مختلف به‌خصوص در زمینه‌ فناوری، نوآوری و معماری به کار می‌رود و هر پنج سال یک‌ بار اتفاق می‌افتد. این نمایشگاه جهانی از نظر اندازه، مدت‌زمان و تعداد بازدیدکنندگان، یک رویداد بین‌المللی بزرگ است که برای مدت ۶ ماه طول می‌کشد و پیش‌بینی می‌شود که ۲۵ میلیون بازدیدکننده داشته باشد. نمایشگاه دبی که اولین اکسپوی جهانی در منطقه‌ خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا است، به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد در جهان عرب محسوب می‌شود.اکسپو دبی از میلیون‌ها بازدیدکننده از سراسر جهان استقبال کرده و از آن‌ها دعوت می‌کند تا مجموعه‌ای متنوع از فرهنگ‌ها، غذاها، فناوری‌ها و... را تجربه کنند. مردم از سراسر جهان گرد هم می‌آیند، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، ایده‌هایشان را به اشتراک می‌گذارند، یاد می‌گیرند و نوآوری می‌کنند.اعضاء تعاونی تامین و تعالی فاتح نیز دربهمن ماه 1400 از این نمایشگاه بازدید کردند.